GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Kozmetoloji yüksek lisans programı, öğrencilerine 1. kozmetik/dermakozmetik ürün geliştirme, 2. geliştirilen ürünün hem in-vitro hem de in-vivo tüm kontrollerini yapabilme, 3. alanındaki bilimsel çalışmaları irdeleme ve yorumlama, 4. bağımsız olarak bir araştırmayı planlama ve yürütme yeteneğini kazandırır.