GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1120999-YÜKSEK LİSANS TEZ DÖNEMİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2120999-YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6120999-TEZ HAZIRLIK DERSİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
KOZ-1002-SEMİNER
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
KOZ-1010-KOZMETİK I
5
4
2
5
4
5
2
4
4
5
KOZ-1011 -KOZMETİK I – UYGULAMA
5
4
5
5
5
3
3
5
4
4
KOZ-1030 -KOZMETİK ÜRÜNLERİN REOLOJİK ÖZELLİKLERİ
4
5
2
3
3
1
0
2
1
5
KOZ-1040 -KOZMETİK DERMATOLOJİ
4
3
1
4
3
5
1
1
1
5
KOZ-2010-KOZMETİK II
5
4
4
4
4
2
2
5
5
5
KOZ-2011 -KOZMETİK II –UYGULAMA
5
5
5
5
3
1
1
5
5
5
KOZ-2020-KOZMETİK ÜRÜNLERDE YENİ TAŞIYICI SİSTEMLER
5
5
3
5
4
1
1
4
4
5
KOZ-2030 -KOZMETİK PREPARATLAR İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER VE UYGULAMALAR
3
4
1
4
1
4
5
3
1
5
KOZ-2040 -KOZMETİK ÜRÜNLERDE ETKİNLİK TESTLERİ
5
5
2
4
3
4
2
1
1
5
KOZ-2060 -KOZMESÖTİK ÜRÜNLER
5
4
2
4
4
5
5
3
3
5
SBE-ERA-85-ERASMUS STAJI DERSİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
İlişkili ders sayısı / 15 15151515151514151515
İlişki ağırlığı 71685268595647585474
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir