GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Üst Derece Programlarına Geçiş
Kozmetoloji Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenci, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı''nda doktora programına başvurabilir. Ancak adayın eczacı olması gerekir. Başvuru 30 Mayıs 2012 tarih ve 28308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan G.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’e gore yapılmak zorundadır.