GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Eczacılık Teknolojisi alanında geniş bir bilgi birikimine sahip olur, tüm ilaç şekillerinin önformülasyonları, formülasyon tasarımları, formülasyonların in vitro/in vivo değerlendirilmesini öğrenir.
- Teknolojideki yenilikleri yakından izleyebilme becerisi kazanır, eczacılık alanında literatür tarayabilme, değerlendirip, yorumlayabilme becerisine sahip olur.
- Etkin madde ve ilaç şekillerinin formülasyonları ve hazırlama teknolojileri ile ilgili patent tarayabilme, değerlendirebilme ve patentleyebilme becerisine sahip olur
- Tüm ilaç şekillerinin laboratuvar, pilot ve endüstriyel üretimleri, kalite kontrolleri, kalite güvence sistemi, iyi imalat uygulamaları (GMP) ve stabilitelerinin sağlanması alanında yeterli bilgiyi öğrenir.
- Orijinal ve jenerik ilaç tasarımını, işlem validasyonlarının değerlendirilmesini ve kalite güvencesini sağlayabilecek bilgi ve beceri düzeyini öğrenir
- Yeni ilaç taşıyıcı sistemler hakkında bilgi sahibi olabilme ve bu sistemlerin hedeflendirilmesi ile ilgili uzman düzeyinde bilgi ve kapasiteye sahip olur.
- Biyoteknolojik ürünlerin tasarımı, formülasyonları, hazırlama teknikleri, fiziksel ve kimyasal stabilitelerini öğrenir.
- Araştırma boyunca karşılaştığı sorunlar hakkında çözüm üretebilme yeteneğini kazanır. Analitik düşünebilme becerisini kazanır. Deneysel sonuçlarını ulusal veya uluslararası dergilerde yayın yapabilme yeteneği kazanır.
- Dünyadaki önemli sağlık otoritelerinin (FDA, EMA, ICH ve WHO) yayınladığı kılavuzları ve resmi referans kitapları (farmakopeler, vb) takip edebilme, yorumlayabilme becerisi kazanır. Sonuç olarak sahip olduğu bilgileri eczacılık teknolojisi alanına aktarır, yeni yaklaşımlar geliştirir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Orijinal ve jenerik ilaç tasarımını, işlem validasyonlarının değerlendirilmesini ve kalite güvencesini sağlayabilecek bilgi ve beceri düzeyini öğrenir
- Yeni ilaç taşıyıcı sistemler hakkında bilgi sahibi olabilme ve bu sistemlerin hedeflendirilmesi ile ilgili uzman düzeyinde bilgi ve kapasiteye sahip olur.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Etkin madde ve ilaç şekillerinin formülasyonları ve hazırlama teknolojileri ile ilgili patent tarayabilme, değerlendirebilme ve patentleyebilme becerisine sahip olur
Öğrenme Yetkinliği
- Teknolojideki yenilikleri yakından izleyebilme becerisi kazanır, eczacılık alanında literatür tarayabilme, değerlendirip, yorumlayabilme becerisine sahip olur.
- Etkin madde ve ilaç şekillerinin formülasyonları ve hazırlama teknolojileri ile ilgili patent tarayabilme, değerlendirebilme ve patentleyebilme becerisine sahip olur
- Tüm ilaç şekillerinin laboratuvar, pilot ve endüstriyel üretimleri, kalite kontrolleri, kalite güvence sistemi, iyi imalat uygulamaları (GMP) ve stabilitelerinin sağlanması alanında yeterli bilgiyi öğrenir.
- Araştırma sonuçlarının yorumlanması, istatiksel değerlendirilmesini ve pratik açıdan uygulanmasını öğrenir.
- Biyoteknolojik ürünlerin tasarımı, formülasyonları, hazırlama teknikleri, fiziksel ve kimyasal stabilitelerini öğrenir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
- Araştırma sonuçlarının yorumlanması, istatiksel değerlendirilmesini ve pratik açıdan uygulanmasını öğrenir.
- Biyoteknolojik ürünlerin tasarımı, formülasyonları, hazırlama teknikleri, fiziksel ve kimyasal stabilitelerini öğrenir.
- Araştırma boyunca karşılaştığı sorunlar hakkında çözüm üretebilme yeteneğini kazanır. Analitik düşünebilme becerisini kazanır. Deneysel sonuçlarını ulusal veya uluslararası dergilerde yayın yapabilme yeteneği kazanır.
- Dünyadaki önemli sağlık otoritelerinin (FDA, EMA, ICH ve WHO) yayınladığı kılavuzları ve resmi referans kitapları (farmakopeler, vb) takip edebilme, yorumlayabilme becerisi kazanır. Sonuç olarak sahip olduğu bilgileri eczacılık teknolojisi alanına aktarır, yeni yaklaşımlar geliştirir.