GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1110999-YÜKSEK LİSANS TEZ DÖNEMİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2110999-YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6110999-TEZ HAZIRLIK DERSİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
FTE-1002-SEMİNER
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
FTE-1010 -ECZACILIK TEKNOLOJİSİNDE TEMEL İŞLEMLER
4
4
1
4
2
2
1
1
3
1
FTE-1011 -ECZACILIK TEKNOLOJİSİNDE TEMEL İŞLEMLER – UYGULAMA
4
4
1
4
2
2
1
1
3
1
FTE-1020 -FİZİKSEL FARMASİ
3
4
2
2
2
3
1
3
4
2
FTE-1031 -ÖNFORMÜLASYON – UYGULAMA
5
5
4
3
5
4
4
3
5
4
FTE-1041 -KİNETİK PRENSİPLER VE STABİLİTE – UYGULAMA
5
5
4
5
5
5
4
3
5
5
FTE-1050 -PARENTERAL ÇÖZELTİ ve DİĞER STERİL PREPARATLAR TEKNOLOJİSİ
5
5
5
5
5
2
3
1
5
5
FTE-1051 -PARENTERAL ÇÖZELTİ ve DİĞER STERİL PREP.TEKN.- UYGULAMA
5
5
5
5
5
2
3
1
5
5
FTE-1070 -RADYOFARMASÖTİK I.
5
5
4
5
5
5
4
3
5
5
FTE-1081 -TEMEL FARMAKOKİNETİK ve BİYOFARMASÖTİK-UYGULAMA
5
5
3
3
2
5
1
1
5
5
FTE-1090 -FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ I: TEMEL PRENSİPLER
4
4
2
4
4
5
5
5
4
4
FTE-1110-FARMASÖTİK TEKNOLOJİDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ
1
1
2
1
1
1
0
0
3
3
FTE-1120-ÖNFORMÜLASYON
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
FTE-1130-KİNETİK PRENSİPLER VE STABİLİTE
5
5
3
5
4
5
3
5
5
5
FTE-1140-TEMEL FARMAKOKİNETİK VE BİYOFARMASÖTİK
5
5
3
3
4
5
4
0
5
5
FTE-2002-SEMİNER
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
FTE-2020 -TABLET TEKNOLOJİSİ
5
4
4
4
5
4
1
1
5
4
FTE-2021 -TABLET TEKNOLOJİSİ – UYGULAMA
4
5
4
4
5
4
3
4
5
5
FTE-2030 -ÇOK FAZLI SİSTEMLER
4
5
5
3
4
5
4
3
5
5
FTE-2031 -ÇOK FAZLI SİSTEMLER - UYGULAMA
4
5
5
5
5
4
4
3
5
5
FTE-2040 -DENETİMLİ SALIM TEKNOLOJİSİ
5
5
5
4
5
4
5
3
5
5
FTE-2041 -DENETİMLİ SALIM TEKNOLOJİSİ. – UYGULAMA
5
5
5
4
5
5
5
3
5
5
FTE-2050 -YARI KATI İLAÇ ŞEKİLLERİ TEKNOLOJİSİ I.
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
FTE-2051 -YARI KATI İLAÇ ŞEKİLLERİ TEKNOLOJİSİ I. UYGULAMA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
FTE-2090 -İLAÇ GELİŞTİRİLMESİNDE HÜCRE KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI
3
5
3
4
4
3
5
4
5
5
FTE-2140-FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ II: MONOKLONAL İLAÇ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
3
4
2
4
4
3
5
5
4
4
FTE-2171 -ÇÖZÜNME ve SALIM KİNETİKLERİ- UYGULAMA
5
5
3
4
4
5
3
1
5
5
FTE-2180 -FARMASÖTİK YARDIMCI MADDELER
5
5
5
4
5
4
5
4
5
5
FTE-2190-İYİ İMALAT UYGULAMALARI VE VALİDASYON
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
FTE-2200-ÇÖZÜNME HIZI VE İLAÇ ŞEKİLLERİNDEN SALIM KİNETİĞİ
5
5
4
5
4
5
3
1
5
5
SBE-ERA-85-ERASMUS STAJI DERSİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
İlişkili ders sayısı / 34 34343434343433323434
İlişki ağırlığı 154160133143146141125107161153
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir