GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Hücreden organizmaya temel biyokimyasal reaksiyonları, moleküler mekanizmaları açıklar, bunları birbiriyle ilişkilendirir, yapı- fonksiyon ilişkisini tartışır ve yorumlar
- Biyokimya ile ilgili temel kavramları ve konuları ana hatlarıyla tanımlar, edindiği bu bilgileri diğer disiplinler ile ilişkilendirir.
- Öğrendiği temel deneysel teknikleri ve protokolleri laboratuvar ortamında güvenli bir şekilde uygular.
- Yazılı, sözlü ve görsel sunumlar aracılığıyla çalışmalarını sunar. Yeni deneysel protokoller oluşturur, istatistiksel verileri değerlendirir.
- Gerek rutin klinik laboratuvarda gerekse araştırma laboratuvarlarında kullanılan analitik cihazların prensiplerini, kalite kontrol ve güvenilirliğinin önemini kavrar.
- Organizmanın normal işleyiş mekanizmasının bozulduğu durumları biyokimyasal temelde yorumlar.
- Rutin biyokimya laboratuvarlarında kullanılan metotları uygular ve elde edilen sonuçları klinik açıdan yorumlar.
- Toplum sağlığı için biyokimya disiplininin önemini kavrar ve kamuoyu ile bilgi paylaşımı yapar. Etik sorumluluk bilinciyle bilimsel çalışmalarını yürütür.
- Disiplin içi ve disiplinler arası meslekler ile uyumlu bir şekilde çalışma ilkelerini uygular.
- Bilimsel literatürü takip ederek sonuç çıkarır, araştırmalarıyla ilişkilendirir ve araştırmalarında kullanır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Hücreden organizmaya temel biyokimyasal reaksiyonları, moleküler mekanizmaları açıklar, bunları birbiriyle ilişkilendirir, yapı- fonksiyon ilişkisini tartışır ve yorumlar
- Biyokimya ile ilgili temel kavramları ve konuları ana hatlarıyla tanımlar, edindiği bu bilgileri diğer disiplinler ile ilişkilendirir.
- Öğrendiği temel deneysel teknikleri ve protokolleri laboratuvar ortamında güvenli bir şekilde uygular.
- Özgün bilimsel araştırma tasarlar, deneysel verileri yorumlar
- Yazılı, sözlü ve görsel sunumlar aracılığıyla çalışmalarını sunar. Yeni deneysel protokoller oluşturur, istatistiksel verileri değerlendirir.
- Gerek rutin klinik laboratuvarda gerekse araştırma laboratuvarlarında kullanılan analitik cihazların prensiplerini, kalite kontrol ve güvenilirliğinin önemini kavrar.
- Organizmanın normal işleyiş mekanizmasının bozulduğu durumları biyokimyasal temelde yorumlar.
- Rutin biyokimya laboratuvarlarında kullanılan metotları uygular ve elde edilen sonuçları klinik açıdan yorumlar.
- Toplum sağlığı için biyokimya disiplininin önemini kavrar ve kamuoyu ile bilgi paylaşımı yapar. Etik sorumluluk bilinciyle bilimsel çalışmalarını yürütür.
- Disiplin içi ve disiplinler arası meslekler ile uyumlu bir şekilde çalışma ilkelerini uygular.
- Bilimsel literatürü takip ederek sonuç çıkarır, araştırmalarıyla ilişkilendirir ve araştırmalarında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Biyokimya ile ilgili temel kavramları ve konuları ana hatlarıyla tanımlar, edindiği bu bilgileri diğer disiplinler ile ilişkilendirir.
- Özgün bilimsel araştırma tasarlar, deneysel verileri yorumlar
- Organizmanın normal işleyiş mekanizmasının bozulduğu durumları biyokimyasal temelde yorumlar.
- Toplum sağlığı için biyokimya disiplininin önemini kavrar ve kamuoyu ile bilgi paylaşımı yapar. Etik sorumluluk bilinciyle bilimsel çalışmalarını yürütür.
- Disiplin içi ve disiplinler arası meslekler ile uyumlu bir şekilde çalışma ilkelerini uygular.
Öğrenme Yetkinliği
- Özgün bilimsel araştırma tasarlar, deneysel verileri yorumlar
- Yazılı, sözlü ve görsel sunumlar aracılığıyla çalışmalarını sunar. Yeni deneysel protokoller oluşturur, istatistiksel verileri değerlendirir.
- Bilimsel literatürü takip ederek sonuç çıkarır, araştırmalarıyla ilişkilendirir ve araştırmalarında kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
- Özgün bilimsel araştırma tasarlar, deneysel verileri yorumlar
- Toplum sağlığı için biyokimya disiplininin önemini kavrar ve kamuoyu ile bilgi paylaşımı yapar. Etik sorumluluk bilinciyle bilimsel çalışmalarını yürütür.
- Bilimsel literatürü takip ederek sonuç çıkarır, araştırmalarıyla ilişkilendirir ve araştırmalarında kullanır.