GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11009-YÜKSEK LİSANS TEZİNE HAZIRLIK
1
4
3
4
4
2
2
1
1
3
4
21009-YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
3
3
5
4
4
3
1
1
3
4
5
EBY-1020-DENEYSEL BİYOKİMYA
0
2
5
3
4
3
0
2
2
1
1
EBY-1021-DENEYSEL BİYOKİMYA UYGULAMA
0
0
4
3
3
5
0
2
0
1
1
EBY-1030-HÜCRE
2
1
0
1
0
0
3
0
1
0
2
EBY-1040-BİYOKİMYASAL PRENSİPLER
3
4
0
0
2
1
2
0
2
1
2
EBY-1060-BİYOKİMYASAL ANALİZ TEKNİKLERİ
0
0
4
3
3
5
0
4
0
0
0
EBY-1070 -BİYOLOJİDE SERBEST RADİKALLER
2
2
0
2
2
0
3
0
2
0
3
EBY-1080 -BİYOAKTİF KARBONHİDRATLAR
5
4
0
0
5
2
2
0
2
0
5
EBY-1090 -BESLENME BİYOKİMYASI
4
4
0
0
3
0
5
4
2
0
3
EBY-1100 -NÜKLEİK ASİTLERİN YAPI, FONKSİYON ve BİYOSENTEZLERİ
5
4
0
0
0
0
4
0
3
0
0
EBY-2002-YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ
0
1
0
1
4
0
0
0
3
3
5
EBY-2010 -KLİNİK BİYOKİMYA
2
2
0
0
0
0
5
0
5
0
0
EBY-2011 -KLİNİK BİYOKİMYA UYGULAMA
0
0
5
4
3
5
0
5
3
0
0
EBY-2020-KOFAKTÖRLER VE TEPKİ MEKANİZMALARI
5
4
0
0
0
0
5
0
3
0
4
EBY-2040 -BİYOELEMENTLERİN BİYOFONKSİYONLARI VE METABOLİZMALARI
5
4
0
0
5
2
5
0
2
0
5
EBY-2050 -HORMONLAR BİLGİSİ
3
1
0
0
2
0
5
1
2
0
3
EBY-2070 -METABOLİZMA
5
5
1
0
1
0
4
0
3
0
2
EBY-2080-SERBEST REDİKALLERE KARŞI SAVUNMA MEKANİZMALARI
3
1
0
1
2
0
2
0
1
0
1
EBY-2090 -KOLESTROL BİYOKİMYASI
5
5
0
0
1
1
5
0
3
0
3
EBY-4002-DOKTORA SEMİNERİ
0
1
0
1
4
0
0
0
3
3
5
İlişkili ders sayısı / 21 1518711171015819717
İlişki ağırlığı 5352272752295320461654
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir