GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Farmakoloji yüksek lisans programını tamamlayarak elde ettiği bilgi ve becerileri farmakolojinin tüm alanlarında, ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat, mesleki temel değerler ve etik kurallar çerçevesinde uygular.
- Farmakoloji alanında akademik bilgiye sahiptir.
- Proje hazırlama teknikleri, bilimsel sunu ve yazım teknikleri hakkında genel bilgiye sahiptir.
- Farmakoloji alanında deneysel tasarım ve biyoistatistiksel temel kavramlar hakkında bilgi sahibidir.
- Deney hayvanlarında hastalık modelleri oluşturma, fizyopatolojik mekanizma araştırması yapma, yeni ilaç hedefleri bulma, ilaç adayı olabilecek moleküllerin etkileri, etki mekanizmaları araştırmaları konularında ve in-vivo/in-vitro çalışmaları yapar.
- İzole doku, organ deneyleri, hücre kültürü deneyleri ve moleküler farmakoloji çalışmaları hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
- İlaç tarama yöntemleri, patent alma, klinik ilaç araştırmaları, ruhsatlandırma ve veri koruması, farmakoekonomi, ilaç utilizasyonu, farmakoepidemiyoloji vb hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
- İlaç etkileşmeleri ve advers ilaç reaksiyonları hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
- Yüksek lisans eğitimi süresi içerisinde en az bir laboratuvar tekniğini uygular.
- Ulusal ve uluslar arası literatürü ve güncel gelişmeleri takip eder.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Farmakoloji yüksek lisans programını tamamlayarak elde ettiği bilgi ve becerileri farmakolojinin tüm alanlarında, ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat, mesleki temel değerler ve etik kurallar çerçevesinde uygular.
- Farmakoloji alanında akademik bilgiye sahiptir.
- Deney hayvanlarında hastalık modelleri oluşturma, fizyopatolojik mekanizma araştırması yapma, yeni ilaç hedefleri bulma, ilaç adayı olabilecek moleküllerin etkileri, etki mekanizmaları araştırmaları konularında ve in-vivo/in-vitro çalışmaları yapar.
- İzole doku, organ deneyleri, hücre kültürü deneyleri ve moleküler farmakoloji çalışmaları hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
- Yüksek lisans eğitimi süresi içerisinde en az bir laboratuvar tekniğini uygular.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Farmakoloji yüksek lisans programını tamamlayarak elde ettiği bilgi ve becerileri farmakolojinin tüm alanlarında, ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat, mesleki temel değerler ve etik kurallar çerçevesinde uygular.
- Farmakoloji alanında akademik bilgiye sahiptir.
- Proje hazırlama teknikleri, bilimsel sunu ve yazım teknikleri hakkında genel bilgiye sahiptir.
- Farmakoloji alanında deneysel tasarım ve biyoistatistiksel temel kavramlar hakkında bilgi sahibidir.
- Deney hayvanlarında hastalık modelleri oluşturma, fizyopatolojik mekanizma araştırması yapma, yeni ilaç hedefleri bulma, ilaç adayı olabilecek moleküllerin etkileri, etki mekanizmaları araştırmaları konularında ve in-vivo/in-vitro çalışmaları yapar.
- İzole doku, organ deneyleri, hücre kültürü deneyleri ve moleküler farmakoloji çalışmaları hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
- İlaç tarama yöntemleri, patent alma, klinik ilaç araştırmaları, ruhsatlandırma ve veri koruması, farmakoekonomi, ilaç utilizasyonu, farmakoepidemiyoloji vb hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
- Yüksek lisans eğitimi süresi içerisinde en az bir laboratuvar tekniğini uygular.
Öğrenme Yetkinliği
- Farmakoloji yüksek lisans programını tamamlayarak elde ettiği bilgi ve becerileri farmakolojinin tüm alanlarında, ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat, mesleki temel değerler ve etik kurallar çerçevesinde uygular.
- Farmakoloji alanında akademik bilgiye sahiptir.
- Proje hazırlama teknikleri, bilimsel sunu ve yazım teknikleri hakkında genel bilgiye sahiptir.
- Farmakoloji alanında deneysel tasarım ve biyoistatistiksel temel kavramlar hakkında bilgi sahibidir.
- Deney hayvanlarında hastalık modelleri oluşturma, fizyopatolojik mekanizma araştırması yapma, yeni ilaç hedefleri bulma, ilaç adayı olabilecek moleküllerin etkileri, etki mekanizmaları araştırmaları konularında ve in-vivo/in-vitro çalışmaları yapar.
- İzole doku, organ deneyleri, hücre kültürü deneyleri ve moleküler farmakoloji çalışmaları hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
- İlaç tarama yöntemleri, patent alma, klinik ilaç araştırmaları, ruhsatlandırma ve veri koruması, farmakoekonomi, ilaç utilizasyonu, farmakoepidemiyoloji vb hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
- İlaç etkileşmeleri ve advers ilaç reaksiyonları hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
- Yüksek lisans eğitimi süresi içerisinde en az bir laboratuvar tekniğini uygular.
- Ulusal ve uluslar arası literatürü ve güncel gelişmeleri takip eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Farmakoloji yüksek lisans programını tamamlayarak elde ettiği bilgi ve becerileri farmakolojinin tüm alanlarında, ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat, mesleki temel değerler ve etik kurallar çerçevesinde uygular.
- Proje hazırlama teknikleri, bilimsel sunu ve yazım teknikleri hakkında genel bilgiye sahiptir.
- Ulusal ve uluslar arası literatürü ve güncel gelişmeleri takip eder.
Alana Özgü Yetkinlik
- Farmakoloji yüksek lisans programını tamamlayarak elde ettiği bilgi ve becerileri farmakolojinin tüm alanlarında, ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat, mesleki temel değerler ve etik kurallar çerçevesinde uygular.
- Farmakoloji alanında akademik bilgiye sahiptir.
- Farmakoloji alanında deneysel tasarım ve biyoistatistiksel temel kavramlar hakkında bilgi sahibidir.
- Deney hayvanlarında hastalık modelleri oluşturma, fizyopatolojik mekanizma araştırması yapma, yeni ilaç hedefleri bulma, ilaç adayı olabilecek moleküllerin etkileri, etki mekanizmaları araştırmaları konularında ve in-vivo/in-vitro çalışmaları yapar.
- İzole doku, organ deneyleri, hücre kültürü deneyleri ve moleküler farmakoloji çalışmaları hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
- İlaç tarama yöntemleri, patent alma, klinik ilaç araştırmaları, ruhsatlandırma ve veri koruması, farmakoekonomi, ilaç utilizasyonu, farmakoepidemiyoloji vb hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
- İlaç etkileşmeleri ve advers ilaç reaksiyonları hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
- Yüksek lisans eğitimi süresi içerisinde en az bir laboratuvar tekniğini uygular.
- Ulusal ve uluslar arası literatürü ve güncel gelişmeleri takip eder.