GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Programa giriş koşulları ve eğitim öğretimle ilgili hususlar ile ilgili güncel bilgiler Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında yer almaktadır. (www.fbe.gazi.edu.tr)