GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Otomotiv mühendisliği yüksek lisans programı otomotiv alanında özgün yenilikçi bilimsel çalışmalar yapılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca Otomotiv mühendisliği disiplinler arası bir alan olduğundan farklı disiplinlerle çalışma imkanları söz konusudur.