GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Profili
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında yalnız ulusal değil, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, evrensel değerlere önem veren, erdemli, araştırmacı, çalışkan, mesleki bilgilerini insanlık ve toplum adına kullanan, üreten, yaratıcı çözümler üretip sunabilen, mühendislerin yetişmesi için gerekli eğitim ve öğretimi sağlamak, ve insanlığın ihtiyaç duyduğu bu mühendislik dalı ile ilgili gerekli tüm bilgi, beceri ve teknolojileri üretmek, geliştirmek ve yaymaktır.Tezli yüksek lisans programı toplam 7 ders ve bilimsel araştırma yöntemleri dersi, seminer dersi ve tez çalışmasında oluşmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programında ise en az 10 ders alınması zorunludur. Dersler 3 krediden oluşmaktadır.