GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Tezli programda, 21 kredilik dersleri tamamlamak, Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi, Seminer dersi, ve tez çalışmasından başarılı olmak. Tezsiz programda, en az 30 krediyi tamamlamış olmak gerekmektedir. .