GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.
- Bilgisayar mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki bir sorunu tanımlar.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunları çözer.
- Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
- Uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.
- Bilgisayar mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki bir sorunu tanımlar.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunları çözer.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.
- Bilgisayar mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki bir sorunu tanımlar.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunları çözer.
- Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
- Uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirir.
Öğrenme Yetkinliği
- Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.
- Bilgisayar mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki bir sorunu tanımlar.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
- Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.
- Bilgisayar mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunları çözer.
- Uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirir.