GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Profili
Tezli yüksek lisans programı toplam 7 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Dersler 3 krediden oluşmaktadır.