GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
   Programdan mezun olan öğrenciler, Ulaştırma Bakanlığı, Yerel Yönetimler gibi kurumlarda istihdam olanağı bulabileceği gibi özel sektörde de istihdam fırsatı bulabilirler.