GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
-  Ulaşım planlamasını; planlama, tasarım, yönetim, toplumun ihtiyaçlarını karşılama, ekonomi ve çevreye duyar sağlama olarak tanımlamıştır.
- Bir ulaşım plancısı birçok göreve sahiptir. Bunların başında, yapılan çalışmanın sosyal, ekonomik ve çevresel kapsamını analiz etmek yer almaktadır.
- Bir ulaşım plancısı çalışmalarını yasal uygulamalar çerçevesinde uygulamalıdır.
- Yaratacağı ulaşım politikalarının, stratejilerinin ve planlarının toplumun sosyal, ekonomik ve çevresel ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir.
- Gerekli ve yararlı ulaşım projeleri, sistemleri ve servisleri tasarlamalıdır.
- Sadece tasarım aşaması değil tüm teknik bilgiler hakkında da bilgi sahibi olmalıdır.
- Proje yönetiminde konuya hakim bir yapıya sahip olmalıdır.
- Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak karmaşık durumları ele alma, analiz ve sentez yapabilme yeteneğiyle akademik bilgi üretme kapasitesine sahiptir.
- Ülkedeki güncel planlama ve tasarım politikalarını, sürecini, idari yönünü anlama ve eleştirel değerlendirebilme becerisine sahiptir.
- Uluslararası örnek olayları karşılaştırabilme ve yeni politikalar geliştirebilme yeteneğine sahiptir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Bir ulaşım plancısı birçok göreve sahiptir. Bunların başında, yapılan çalışmanın sosyal, ekonomik ve çevresel kapsamını analiz etmek yer almaktadır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
-  Ulaşım planlamasını; planlama, tasarım, yönetim, toplumun ihtiyaçlarını karşılama, ekonomi ve çevreye duyar sağlama olarak tanımlamıştır.
- Bir ulaşım plancısı çalışmalarını yasal uygulamalar çerçevesinde uygulamalıdır.
- Yaratacağı ulaşım politikalarının, stratejilerinin ve planlarının toplumun sosyal, ekonomik ve çevresel ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir.
- Gerekli ve yararlı ulaşım projeleri, sistemleri ve servisleri tasarlamalıdır.
- Sadece tasarım aşaması değil tüm teknik bilgiler hakkında da bilgi sahibi olmalıdır.
- Proje yönetiminde konuya hakim bir yapıya sahip olmalıdır.
- Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak karmaşık durumları ele alma, analiz ve sentez yapabilme yeteneğiyle akademik bilgi üretme kapasitesine sahiptir.
- Ülkedeki güncel planlama ve tasarım politikalarını, sürecini, idari yönünü anlama ve eleştirel değerlendirebilme becerisine sahiptir.
- Uluslararası örnek olayları karşılaştırabilme ve yeni politikalar geliştirebilme yeteneğine sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
-  Ulaşım planlamasını; planlama, tasarım, yönetim, toplumun ihtiyaçlarını karşılama, ekonomi ve çevreye duyar sağlama olarak tanımlamıştır.
- Yaratacağı ulaşım politikalarının, stratejilerinin ve planlarının toplumun sosyal, ekonomik ve çevresel ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir.
Alana Özgü Yetkinlik
- Bir ulaşım plancısı birçok göreve sahiptir. Bunların başında, yapılan çalışmanın sosyal, ekonomik ve çevresel kapsamını analiz etmek yer almaktadır.
- Bir ulaşım plancısı çalışmalarını yasal uygulamalar çerçevesinde uygulamalıdır.
- Ülkedeki güncel planlama ve tasarım politikalarını, sürecini, idari yönünü anlama ve eleştirel değerlendirebilme becerisine sahiptir.