GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Profili
  Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı'nda, ulaşım ve trafik mühendisliği eğitimi için, gerekli görülen birçok disiplinin dayanışma ve katkılarına başvurularak kapsamlı bir eğitim programı hazırlanmıştır.