GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
   Mezunlarımız; kamu ve özel sektöre ait imalat, ısı ve enerji konularını içeren çimento, seramik ve toprak endüstrisi, metalürji, metal ve silah sanayii, enerji sektörü, otomotiv ve havacılık sektörü, madencilik, rafineriler, gıda endüstrisi, inşaat sektörü, kâğıt endüstrisi, ağaç endüstrisi gibi sektörlerde istihdam olanaklarına sahiptirler.Mezunlarımız ülkemizin önde gelen büyük firmalarında mühendis ve yönetici olarak görev yapmaktadırlar.Mezunlarımız; kamu ve özel sektöre ait imalat, ısı, enerji dönüşüm sistemlerini içeren tüm fabrikalarda makine mühendisi, imalat sorumlu mühendisi, ısıl sistemler sorumlu mühendisi gibi ünvanlar ile, kamu ve özel sektöre ait AR-GE merkezlerinde ARGE mühendisi olarak istihdam olanaklarına sahiptirler.