GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili

   Makina Mühendisliği Bölümünde Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora programlarını tamamlayabilmek için öğrencilerin 7 dersten başarılı olmaları, bir seminer vermeleri ve bir tez hazırlamaları gerekir. Öğrenci, danışmanının önerisi ile Ana Bilim Dalı'nın belirlediği genel kurallar çerçevesinde ders seçimi yapar.Uluslararası düzeyde lisansüstü ve meslek içi eğitim vererek, sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve ARGE çalışmalarında başarı ile görev alabilecek yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomi ve mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklere sahip, yüksek lisasn ve/veya doktora dereceli makina mühendisleri yetiştirmek: uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yaparak, ulusal sanayinin problemlerine çözüm üretmektir.Uluslararası düzeyde eğitim veren, araştırmalar yapıp bilgi üreten, bunları yayımlayarak topluma ve insanlığa hizmet eden ve ulusal ihtiyaçlara uygun teknolojik gelişmeyi vurgulayan, benzeri kurumlar arasında öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olma özelliğini sürdürmektedir.