GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Önceki öğrenmenin tanınması ile ilgili bilgiler Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Buna göre; Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce başka bir programdan almış olduğu ve üzerinden üç yıl geçmemiş olan yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik için en çok iki dersi danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu programa saydırabilir. Daha önce mezun olunmuş bir lisansüstü programdan alınan dersler bu kapsam dışındadır. Öğrenci, Üniversiteden özel öğrenci olarak son üç yılda aldığı en çok dört dersi anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ile kayıt yaptırdığı programa saydırma talebinde bulunabilir. Talep, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.