GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Lisans düzeyi yeterliliklerine bağlı olarak alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
- Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere ve süreç tasarımlarına yeni yaklaşımlar geliştirir.
- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını kullanır.
- Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
- Alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, sonuçlandırır, etik değerleri gözeterek uygular ve paylaşır.
- Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir, politikalar belirler, planlamalar yapar ve ulaştığı sonuçları kalite çerçevesinde değerlendirir.
- Alanında kazandığı bilgileri içselleştirir, beceriye dönüştürür ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Alanı ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.
- Alanında edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda insiyatif alır.
- Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.
- Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir, politikalar belirler, planlamalar yapar ve ulaştığı sonuçları kalite çerçevesinde değerlendirir.
- Alanında kazandığı bilgileri içselleştirir, beceriye dönüştürür ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
- Alanındaki uygulamalarda sosyal ve çevresel boyutları dikkate alarak çözüm üretir.
- Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Alanı ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.
- Alanında edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür
- Alanındaki uygulamalarda sosyal ve çevresel boyutları dikkate alarak çözüm üretir.
- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda insiyatif alır.
- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerler bütününü eleştirel bir yaklaşımla geliştirebilir ve gerektiğinde dönüştürebilir.
- Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Pörtföyü B2 düzeyi)
- Alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, sonuçlandırır, etik değerleri gözeterek uygular ve paylaşır.
Alana Özgü Yetkinlik
- Lisans düzeyi yeterliliklerine bağlı olarak alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
- Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
- Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere ve süreç tasarımlarına yeni yaklaşımlar geliştirir.
- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda insiyatif alır.
- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerler bütününü eleştirel bir yaklaşımla geliştirebilir ve gerektiğinde dönüştürebilir.
- Alanında kazandığı bilgileri içselleştirir, beceriye dönüştürür ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.