GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Çalışma Şekli
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları; yurtiçi ve yurtdışında, üst yapı ve alt yapı alanlarında; bina, yol, köprü, demiryolu, havaalanı, baraj, kanalizasyon, su şebekesi, liman ve çeşitli yapıların projelendirilmesinde, uygulamasında ve denetlenmesinde çalışabilirler.