GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Profili
İnşaat Mühendisliği Bölümünün eğitim ve öğretim programının amacı, öğrencilerin inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri kazanmasını sağlamak, onların yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, tasarım, planlama ve uygulama yetenekleri edindirmektir. Böylece; düşünen, kendisini geliştirebilen, analiz ve sentez yapabilen, araştırmacı, sosyal yönü gelişmiş, ülkesine ve topluma yararlı Gazi Üniversitesi mezunları yetişecektir. Eğitim süreci bilgiyi yüklemekten çok, öğrencilerin bu bilgiyi doğru bir şekilde kullanabileceği, özgür ve bilimsel düşünebileceği yöne aktarmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler lisans eğitimlerinin ilk iki yılında mühendislik eğitimleri için gerekli olacak temel fen dersleri ile mühendislik mekaniği ve enformatik derslerini almaktadırlar. Üçüncü ve dördüncü yıllarda da; inşaat mühendisliği eğitiminin yapı, hidrolik, ulaştırma ve geoteknik bilim dallarıyla ilgili dersler görülmektedir. Öğrenciler, son sınıfta yer alan teknik olmayan seçmeli derslerle mühendislik eğitimi dışında merak ettiği konularda da bilgisini artırma şansı yakalar. Yapılan çalışmalar ve Mühendislik Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından yürütülen değerlendirme süreci sonucunda İnşaat Mühendisliği Bölümü, Avrupa’daki mühendislik programlarının kalitesinin göstergelerinden biri olarak kabul edilen EUR-ACE (European Accreditation of Engineering Programmes) akreditasyonu kapsamında 2015 yılına kadar geçerli olan akreditasyona sahiptir.