GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Profili
Matematik Anabilim dalı yüksek lisans programının amacı, lisans düzeyinde öğrenilmiş bilgilere bağlı olarak matematiğin teori ve pratiğine ilişkin bilgilerini uzmanlık seviyesinde geliştirebilecek, temelde analiz ve senteze dayalı olarak bilimsel yöntemlerle yeni çözümler üretebilen bireyler yetiştirmektir.