GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5001005-YÜKSEK LİSANS TEZİ
5
5
5
5
4
5
5
5
3
5
1
3
5011305-LYAPUNOV TİPİ EŞİTSİZLİKLER I
2
4
4
2
1
3
3
1
5
3
2
1
5021305-TOPOLOJİK VEKTÖR UZAYLARI 2
5
5
4
4
5
4
2
5
5
3
3
1
5031305-FONKSİYONEL ANALİZ I
5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
3
5041305-FONKSİYONEL ANALİZ II
5
4
3
3
3
4
3
1
2
2
2
1
5051305-TOPOLOJİK VEKTÖR UZAYLARI I
5
5
5
4
5
4
0
5
4
4
1
1
5081305-FARK DENKLEMLERİ VE KARARLILIK TEORİSİ
5
4
3
2
3
4
3
2
4
0
4
1
5091305-HARMONİK ANALİZİ I
3
3
4
3
4
4
2
2
4
4
3
4
5101305-GRUP İNŞALARI I
5
5
5
3
5
5
5
5
3
4
5
5
5111305-CEBİRSEL TOPOLOJİ I
4
4
4
4
3
4
3
3
5
4
3
4
5121305-SAYILAR TEORİSİ
5
5
5
5
1
4
5
4
1
1
1
4
5131305-LİNEER EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
4
4
4
4
3
4
3
3
5
4
3
4
5141305-FARK DENKLEMLERİNE GİRİŞ I
5
4
3
2
3
4
3
2
4
0
4
1
5171305-UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ
3
3
5191305-ÇOK DEĞİŞKENLİ KOMPLEKS FONKSİYONLAR I
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
5201305-DİFERENSİYEL GEOMETRİ II
4
4
3
4
2
5
0
3
5
0
0
1
5211305-CEBİR I
5
5
5
3
5
5
3
5
3
5
5
5
5221305-CEBİR II
5
5
5
3
5
4
5
3
5
5
5
5
5231305-GREEN FONKSİYONLARI
2
4
4
2
1
3
3
1
5
2
3
2
5251305-ÇATI ANALİZ I
5
4
4
3
5
4
0
4
4
5
4
0
5261305-ÇATI ANALİZ II
5
4
4
3
5
4
0
4
4
5
4
0
5341305-MODÜL TEORİSİNE GİRİŞ
5
5
5
3
4
5
4
5
4
5
5
5
5351305-GRUPLARIN ALTNORMAL ALT GRUPLARI I
5
5
5
3
5
5
4
5
4
5
5
5
5361305-ALTNORMALLIK ŞARTINA SAHİP GR.
5
5
5
3
4
4
4
5
4
5
5
5
5381305-CEBİRSEL TOPOLOJİ II
4
4
3
4
4
4
3
3
5
3
3
4
5401305-DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN STABİLİTESİ
5
4
3
2
3
4
3
2
4
0
4
1
5411305-TENSOR GEOMETRİ
4
3
3
3
3
4
3
4
4
4
3
2
5421305-TENSOR GEOMETRİ 2
3
3
3
4
3
4
4
4
3
3
3
1
5431305-DİFERENSİYEL GEOMETRİ I
4
4
3
4
2
5
0
3
5
0
0
1
5441305-AFİN DİFERENSİYEL GEOMETRİ I
4
4
4
4
3
4
3
3
5
4
3
4
5451305-MANİFOLDLAR TEORİSİ I
4
4
3
4
2
5
0
3
5
0
0
1
5461305-MANİFOLDLAR TEORİSİ II
4
4
3
4
2
5
0
3
5
0
0
1
5471305-DEMET (SHEAF THEORY) TEO.I
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
5511305-DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER
4
4
4
4
3
4
3
3
5
4
3
4
5521305-DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİ II
4
4
4
4
3
4
3
3
5
4
3
4
5531305-LİE GRUPLARI I
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
1
5541305-LİE GRUPLARI 2
3
4
3
4
3
4
4
4
4
3
4
1
5551305-REEL ANALİZ
4
4
3
4
3
5
2
3
2
3
3
2
5591305-YARI-RIEMAN GEOMETRİSİ I
4
4
3
4
3
5
4
3
4
3
4
1
5601305-YARI-RIEMAN GEOMETRİSİ II
3
3
3
4
4
5
3
3
4
3
4
1
5631305-GEOMETRİ I
4
4
4
4
3
4
3
3
5
4
3
4
5641305-GEOMETRI II
4
4
4
4
3
4
3
3
5
4
3
4
5651305-GENEL TOPOLOJİ
4
3
2
3
3
4
2
4
3
3
3
2
5661305-GENEL TOPOLOJİ 2
4
3
2
3
3
4
2
4
3
3
3
2
5681305-DİNAMİK SİSTEMLER
4
4
4
4
3
4
3
3
5
4
3
4
5711305-FUZZY UZAYLARI
3
4
3
4
2
4
2
2
5
4
4
4
5721305-HARMONİK ANALİZ II
3
3
4
3
4
4
2
2
4
4
3
4
5731305-DİFERANSİYEL DENKLEMLER KURAMI
5
4
3
2
3
4
3
2
4
0
4
1
5751305-SONLU YANSIMA GRUPLARI 1
4
4
4
4
3
4
3
3
5
4
3
4
5761305-MATEMATİK FİZİĞİN DENKLEMLERİ
3
4
4
3
3
4
3
4
3
3
3
4
5771305-POZİTİF OPERATÖRLER I
3
3
3
2
3
3
2
3
4
3
3
2
5781305-POZİTİF OPERATÖRLER II
4
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
2
5811305-KISMI DİF.DENKLEMLER
3
3
4
4
1
4
0
4
1
3
3
1
5821305-KISMİ DİFERENS. DENK. II
3
3
4
4
1
4
0
4
1
3
3
1
5831305-İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLERİ 1
4
4
4
4
3
4
3
3
5
4
3
4
5851305-NÜMERİK ANALİZ
5
4
3
2
3
4
3
2
4
0
4
1
5861305-NÜMERİK ANALİZ 2
5
4
3
2
3
4
3
2
4
0
4
1
5871305-SINIR DEĞER PROBLEMLERİ VE VARYASYON METOD I
4
4
4
4
3
4
3
3
5
4
3
4
5881305-SINIR DEĞER PROBLEMLERİ VE VARYASYON METOD II
4
4
4
4
3
4
3
3
5
4
3
4
5901305-UYGULAMALI FONKSİYONEL DÖNÜŞÜMLER
5
4
3
2
4
3
4
2
4
0
4
1
5911305-UYGULAMALI MATEMATİK ANALİZ I
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
2
5921305-UYGULAMALI MATEMATİK ANALİZ
3
4
3
4
4
3
4
3
3
4
4
2
5961305-OPERATOR TEORİSİ
5
4
3
3
3
4
3
1
2
2
2
1
5971305-KOMPAKT TOPOLOJİK UZAYLAR I
4
4
4
4
3
4
3
3
4
5
4
3
5980005-YÜKSEK LİSANS SEMİNER
4
4
3
5
4
5
5
5
4
5
3
3
5991305-KOMPAKT TOPOLOJİK UZAYLAR II
4
4
4
3
4
3
3
5
4
3
4
4
6011305-GENELLEŞTİRİLMİŞ METRİK UZAYLAR
4
4
4
4
3
4
3
3
5
4
3
4
6021305-GRAFLAR, MATRİSLER VE UYGULAMALARI
4
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
6031305-LİNEER OLMAYAN DİF. DENKLEMLER
3
3
4
2
3
3
3
4
3
3
3
3
6041305-OPTİMAL KONTROL TEORİSİ VE UYGULAMALARI
5
5
4
4
4
5
5
4
5
5
5
5
6051305-ABELİYAN GRUPLAR I
5
5
5
3
5
5
3
5
5
5
5
5
6061305-ABELİYAN GRUPLAR II
5
5
5
2
4
5
5
5
4
5
5
5
6071305-BANACH ÖRGÜLERİ I
3
3
4
3
2
3
3
3
3
3
4
2
6091305-NON-SELFADJOINT DİFERENSİYEL OPERATÖRLERİN SPEKTRAL ANALİZİ
3
3
4
3
4
4
2
2
4
4
3
4
6121305-BAŞLANGIÇ VE SINIR DEĞER PROBLEMLERİ
5
4
3
2
3
4
3
2
4
0
4
1
6131305-LATİS TEORİ
4
4
4
4
1
3
1
1
5
1
5
5
6151305-PERMÜTASYON GRUPLARI
5
5
5
3
4
5
4
5
4
5
5
5
6171305-ELİPTİK SINIR DEĞER PROBLEMLERİ I
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
6181305-FUZZY TOPOLOJİK UZAYLAR II
3
4
3
4
2
4
2
3
4
3
4
5
6191305-DEĞİŞMEZ ALT UZAYLAR
5
5
4
4
5
4
0
4
5
4
3
1
6201305-DİFERANSİYEL DENKLEMLER KURAMI II
5
4
3
2
3
4
3
2
4
0
4
1
6221305-KUADRATİK FONKSİYONELLER VE ENERJİ UZAYI
3
3
4
3
4
2
3
3
3
3
3
3
6231305-LİNEER SİSTEMLERİN KARARLILIĞI
4
4
4
4
3
4
3
3
5
4
3
4
6241305-ANALİTİK SAYILAR TEORİSİ 2
3
4
4
3
2
2
2
3
2
2
3
3
6251305-HİPERBOLİK GEOMETRİYE GİRİŞ
4
4
4
4
3
4
3
3
5
4
3
4
6261305-BANACH ÖRGÜLER 2
4
3
3
3
3
4
2
3
3
3
4
2
6271305-KONVEX GEOMETRİ
4
4
4
4
3
4
3
3
5
4
3
4
6281305-İLERİ LİNEER CEBİR I
3
3
4
1
3
3
2
3
3
2
3
3
6291305-İLERİ LİNEER CEBİR II
3
3
4
1
3
3
2
3
3
3
2
2
6301305-LİNEER POZİTİF OPERA.DİZ.YAKLAŞIM ÖZEL. I
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
1
6311305-LİNEER POZİTİF OPERA. DİZ.YAKLAŞIM ÖZEL. II
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
1
6321305-VEKTÖR ÖLÇÜLERİ I
5
4
3
3
3
4
3
1
2
2
2
1
6331305-KODLAMA VE ŞİFRELEME
4
4
4
4
3
4
3
3
5
4
3
4
6341305-KISMİ TÜREVLİ DİF.DENK.SAYISAL ÇÖZÜMLERİ: SONLU FARKLAR
4
4
5
3
3
3
4
3
4
3
4
5
6361305-ELİPTİK SINIR DEĞER PROBLEMLERİ II
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
6371305-NON-SELFADJOINT SINGULAN DİFERANSİYEL OPERATÖRLERİN SPEKTRAL ANALİZİ II
3
3
4
3
4
4
2
2
4
4
3
4
6381305-KISMI TÜREVLİ DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMLERİ SONLU FARKLAR I
4
4
4
3
3
4
4
3
4
3
4
5
6401305-MATRİS DİFERANSİYEL DENKLEMLER
5
4
3
2
3
4
3
2
4
0
4
1
6411305-FONKSİYONLARIN YAKLAŞIM TEORİSİ I
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
6421305-İLERİ KOMPLEKS ANALİZ I
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
2
6431305-TOPOLOJİK GRUPLAR I
2
4
4
2
1
3
3
1
5
3
3
3
6441305-DÜZGÜN UZAYLAR I
2
4
4
2
1
3
3
1
5
3
3
3
6451305-IRAKSAK SERİLERE GİRİŞ
5
5
5
4
4
5
3
4
4
3
3
3
6461305-ÖRTÜ ÖZELLİKLERİ
4
4
4
4
3
4
3
3
4
5
4
3
6471305-REKÜRANS BAĞINTILARI FİBONACCİ LUCAS SAYILARI I
3
4
4
3
4
4
4
3
3
3
4
3
6481305-DRAC-DELTA TİPİNDE ÇEKİRDEĞİ OLAN İNTEGRAL OPERATÖRLERİN YAKLAŞIM ÖZELLİKLERİ
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
4
6491305-İLERİ KOMPLEKS ANALİZİ II
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
2
6500580-KESİRLİ DİFERENSİYEL DENKLEMLERDE ÖZEL KONULAR
4
4
4
3
3
3
3
4
5
3
4
5
6501305-İLERİ TOPOLOJİ
2
4
4
2
1
3
3
1
5
3
3
3
6511305-ZAMAN SCALALARI ÜZERİNDE HESAP I
3
3
3
4
4
4
3
4
3
3
3
4
6521305-ZAMAN SCALALARI ÜZERİNDE HESAP II
3
4
3
3
4
3
3
3
4
3
4
4
6531305-TOPLAMSAL INTEGRAL TIP LINEER POZITIF OPERATÖRLERLE YAKLASIM I
5
5
5
5
5
5
2
5
5
4
5
5
6541305-ÇOK DEĞİŞKENLİ POLİNOMLARDA GENİŞLETMELER
4
3
4
3
1
4
3
4
4
2
3
3
6551305-MATEMATİKSEL DÜŞÜNCE
3
4
5
3
2
4
2
2
4
5
4
1
6561305-ÇOK DEĞİŞKENLİ POLİNOMLARDA GENİŞLETMELER II
4
3
4
3
1
4
3
4
4
2
3
3
6571305-FUZZY METRİK UZAYLAR
4
3
2
3
3
4
2
4
3
3
3
2
6581305-MAPLE DESTEKLİ MATRİS CEBİRİ I
5
4
5
4
4
4
5
4
5
4
4
5
8120005-YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
5
5
5
5
4
4
5
5
3
5
2
2
8220005-YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
5
5
5
5
4
4
5
5
3
5
2
2
8320012-YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
5
5
5
5
4
4
5
5
3
5
2
2
DAD 1598-HAREKET GEOMETRİSİ VE KUETERNİYONLAR TEORİSİ
4
3
4
4
3
4
2
3
3
3
4
4
İlişkili ders sayısı / 121 120120120120120120110120120106117119
İlişki ağırlığı 483477461411391478351397479386405342
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir