GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - YÜKSEK LİSANS
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
SEMİNER Zorunlu 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
5001005 YÜKSEK LİSANS TEZİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5011305 LYAPUNOV TİPİ EŞİTSİZLİKLER I Seçmeli
0+0+3
7.5
5021305 TOPOLOJİK VEKTÖR UZAYLARI 2 Seçmeli
0+0+3
7.5
5031305 FONKSİYONEL ANALİZ I Seçmeli
0+0+3
7.5
5041305 FONKSİYONEL ANALİZ II Seçmeli
0+0+3
7.5
5051305 TOPOLOJİK VEKTÖR UZAYLARI I Seçmeli
0+0+3
7.5
5081305 FARK DENKLEMLERİ VE KARARLILIK TEORİSİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5091305 HARMONİK ANALİZİ I Seçmeli
0+0+3
7.5
5101305 GRUP İNŞALARI I Seçmeli
0+0+3
7.5
5111305 CEBİRSEL TOPOLOJİ I Seçmeli
0+0+3
7.5
5121305 SAYILAR TEORİSİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5131305 LİNEER EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ VE ÇÖZÜMLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5141305 FARK DENKLEMLERİNE GİRİŞ I Seçmeli
0+0+3
7.5
5171305 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ Seçmeli
0+0+3
7.5
5191305 ÇOK DEĞİŞKENLİ KOMPLEKS FONKSİYONLAR I Seçmeli
0+0+3
7.5
5201305 DİFERENSİYEL GEOMETRİ II Seçmeli
0+0+3
7.5
5211305 CEBİR I Seçmeli
0+0+3
7.5
5221305 CEBİR II Seçmeli
0+0+3
7.5
5231305 GREEN FONKSİYONLARI Seçmeli
0+0+3
7.5
5251305 ÇATI ANALİZ I Seçmeli
0+0+3
7.5
5261305 ÇATI ANALİZ II Seçmeli
0+0+3
7.5
5341305 MODÜL TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli
0+0+3
7.5
5351305 GRUPLARIN ALTNORMAL ALT GRUPLARI I Seçmeli
0+0+3
7.5
5361305 ALTNORMALLIK ŞARTINA SAHİP GR. Seçmeli
0+0+3
7.5
5381305 CEBİRSEL TOPOLOJİ II Seçmeli
0+0+3
7.5
5401305 DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN STABİLİTESİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5411305 TENSOR GEOMETRİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5421305 TENSOR GEOMETRİ 2 Seçmeli
0+0+3
7.5
5431305 DİFERENSİYEL GEOMETRİ I Seçmeli
0+0+3
7.5
5441305 AFİN DİFERENSİYEL GEOMETRİ I Seçmeli
0+0+3
7.5
5451305 MANİFOLDLAR TEORİSİ I Seçmeli
0+0+3
7.5
5461305 MANİFOLDLAR TEORİSİ II Seçmeli
0+0+3
7.5
5471305 DEMET (SHEAF THEORY) TEO.I Seçmeli
0+0+3
7.5
5511305 DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER Seçmeli
0+0+3
7.5
5521305 DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİ II Seçmeli
0+0+3
7.5
5531305 LİE GRUPLARI I Seçmeli
0+0+3
7.5
5541305 LİE GRUPLARI 2 Seçmeli
0+0+3
7.5
5551305 REEL ANALİZ Seçmeli
0+0+3
7.5
5591305 YARI-RIEMAN GEOMETRİSİ I Seçmeli
0+0+3
7.5
5601305 YARI-RIEMAN GEOMETRİSİ II Seçmeli
0+0+3
7.5
5631305 GEOMETRİ I Seçmeli
0+0+3
7.5
5641305 GEOMETRI II Seçmeli
0+0+3
7.5
5651305 GENEL TOPOLOJİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5661305 GENEL TOPOLOJİ 2 Seçmeli
0+0+3
7.5
5681305 DİNAMİK SİSTEMLER Seçmeli
0+0+3
7.5
5711305 FUZZY UZAYLARI Seçmeli
0+0+3
7.5
5721305 HARMONİK ANALİZ II Seçmeli
0+0+3
7.5
5731305 DİFERANSİYEL DENKLEMLER KURAMI Seçmeli
0+0+3
7.5
5751305 SONLU YANSIMA GRUPLARI 1 Seçmeli
0+0+3
7.5
5761305 MATEMATİK FİZİĞİN DENKLEMLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5771305 POZİTİF OPERATÖRLER I Seçmeli
0+0+3
7.5
5781305 POZİTİF OPERATÖRLER II Seçmeli
0+0+3
7.5
5811305 KISMI DİF.DENKLEMLER Seçmeli
0+0+3
7.5
5821305 KISMİ DİFERENS. DENK. II Seçmeli
0+0+3
7.5
5831305 İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLERİ 1 Seçmeli
0+0+3
7.5
5851305 NÜMERİK ANALİZ Seçmeli
0+0+3
7.5
5861305 NÜMERİK ANALİZ 2 Seçmeli
0+0+3
7.5
5871305 SINIR DEĞER PROBLEMLERİ VE VARYASYON METOD I Seçmeli
0+0+3
7.5
5881305 SINIR DEĞER PROBLEMLERİ VE VARYASYON METOD II Seçmeli
0+0+3
7.5
5901305 UYGULAMALI FONKSİYONEL DÖNÜŞÜMLER Seçmeli
0+0+3
7.5
5911305 UYGULAMALI MATEMATİK ANALİZ I Seçmeli
0+0+3
7.5
5921305 UYGULAMALI MATEMATİK ANALİZ Seçmeli
0+0+3
7.5
5961305 OPERATOR TEORİSİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5971305 KOMPAKT TOPOLOJİK UZAYLAR I Seçmeli
0+0+3
7.5
5980005 YÜKSEK LİSANS SEMİNER Seçmeli
0+0+0
7.5
5991305 KOMPAKT TOPOLOJİK UZAYLAR II Seçmeli
0+0+3
7.5
6011305 GENELLEŞTİRİLMİŞ METRİK UZAYLAR Seçmeli
0+0+3
7.5
6021305 GRAFLAR, MATRİSLER VE UYGULAMALARI Seçmeli
0+0+3
7.5
6031305 LİNEER OLMAYAN DİF. DENKLEMLER Seçmeli
0+0+3
7.5
6041305 OPTİMAL KONTROL TEORİSİ VE UYGULAMALARI Seçmeli
0+0+3
7.5
6051305 ABELİYAN GRUPLAR I Seçmeli
0+0+3
7.5
6061305 ABELİYAN GRUPLAR II Seçmeli
0+0+3
7.5
6071305 BANACH ÖRGÜLERİ I Seçmeli
0+0+3
7.5
6091305 NON-SELFADJOINT DİFERENSİYEL OPERATÖRLERİN SPEKTRAL ANALİZİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6121305 BAŞLANGIÇ VE SINIR DEĞER PROBLEMLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6131305 LATİS TEORİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6151305 PERMÜTASYON GRUPLARI Seçmeli
0+0+3
7.5
6171305 ELİPTİK SINIR DEĞER PROBLEMLERİ I Seçmeli
0+0+3
7.5
6181305 FUZZY TOPOLOJİK UZAYLAR II Seçmeli
0+0+3
7.5
6191305 DEĞİŞMEZ ALT UZAYLAR Seçmeli
0+0+3
7.5
6201305 DİFERANSİYEL DENKLEMLER KURAMI II Seçmeli
0+0+3
7.5
6221305 KUADRATİK FONKSİYONELLER VE ENERJİ UZAYI Seçmeli
0+0+3
7.5
6231305 LİNEER SİSTEMLERİN KARARLILIĞI Seçmeli
0+0+3
7.5
6241305 ANALİTİK SAYILAR TEORİSİ 2 Seçmeli
0+0+3
7.5
6251305 HİPERBOLİK GEOMETRİYE GİRİŞ Seçmeli
0+0+3
7.5
6261305 BANACH ÖRGÜLER 2 Seçmeli
0+0+3
7.5
6271305 KONVEX GEOMETRİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6281305 İLERİ LİNEER CEBİR I Seçmeli
0+0+3
7.5
6291305 İLERİ LİNEER CEBİR II Seçmeli
0+0+3
7.5
6301305 LİNEER POZİTİF OPERA.DİZ.YAKLAŞIM ÖZEL. I Seçmeli
0+0+3
7.5
6311305 LİNEER POZİTİF OPERA. DİZ.YAKLAŞIM ÖZEL. II Seçmeli
0+0+3
7.5
6321305 VEKTÖR ÖLÇÜLERİ I Seçmeli
0+0+3
7.5
6331305 KODLAMA VE ŞİFRELEME Seçmeli
0+0+3
7.5
6341305 KISMİ TÜREVLİ DİF.DENK.SAYISAL ÇÖZÜMLERİ: SONLU FARKLAR Seçmeli
0+0+3
7.5
6361305 ELİPTİK SINIR DEĞER PROBLEMLERİ II Seçmeli
0+0+3
7.5
6371305 NON-SELFADJOINT SINGULAN DİFERANSİYEL OPERATÖRLERİN SPEKTRAL ANALİZİ II Seçmeli
0+0+3
7.5
6381305 KISMI TÜREVLİ DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMLERİ SONLU FARKLAR I Seçmeli
0+0+3
7.5
6401305 MATRİS DİFERANSİYEL DENKLEMLER Seçmeli
0+0+3
7.5
6411305 FONKSİYONLARIN YAKLAŞIM TEORİSİ I Seçmeli
0+0+3
7.5
6421305 İLERİ KOMPLEKS ANALİZ I Seçmeli
0+0+3
7.5
6431305 TOPOLOJİK GRUPLAR I Seçmeli
0+0+3
7.5
6441305 DÜZGÜN UZAYLAR I Seçmeli
0+0+3
7.5
6451305 IRAKSAK SERİLERE GİRİŞ Seçmeli
0+0+3
7.5
6461305 ÖRTÜ ÖZELLİKLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6471305 REKÜRANS BAĞINTILARI FİBONACCİ LUCAS SAYILARI I Seçmeli
0+0+3
7.5
6481305 DRAC-DELTA TİPİNDE ÇEKİRDEĞİ OLAN İNTEGRAL OPERATÖRLERİN YAKLAŞIM ÖZELLİKLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6491305 İLERİ KOMPLEKS ANALİZİ II Seçmeli
0+0+3
7.5
6500580 KESİRLİ DİFERENSİYEL DENKLEMLERDE ÖZEL KONULAR Seçmeli
0+0+3
7.5
6501305 İLERİ TOPOLOJİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6511305 ZAMAN SCALALARI ÜZERİNDE HESAP I Seçmeli
0+0+3
7.5
6521305 ZAMAN SCALALARI ÜZERİNDE HESAP II Seçmeli
0+0+3
7.5
6531305 TOPLAMSAL INTEGRAL TIP LINEER POZITIF OPERATÖRLERLE YAKLASIM I Seçmeli
0+0+3
7.5
6541305 ÇOK DEĞİŞKENLİ POLİNOMLARDA GENİŞLETMELER Seçmeli
0+0+3
7.5
6551305 MATEMATİKSEL DÜŞÜNCE Seçmeli
0+0+3
7.5
6561305 ÇOK DEĞİŞKENLİ POLİNOMLARDA GENİŞLETMELER II Seçmeli
0+0+3
7.5
6571305 FUZZY METRİK UZAYLAR Seçmeli
0+0+3
7.5
6581305 MAPLE DESTEKLİ MATRİS CEBİRİ I Seçmeli
0+0+0
7.5
8120005 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli
0+0+15
15
8220005 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli
0+0+3
15
8320012 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli
0+0+3
15
DAD 1598 HAREKET GEOMETRİSİ VE KUETERNİYONLAR TEORİSİ Seçmeli
0+0+3
7.5