GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5001004-YÜKSEK LİSANS TEZİ
5
4
5
5
5
5
4
5
4
1
5
5011304-İLERİ POLİMER KİMYASI
5
5
4
4
5
5
5
4
4
4
4
5021304-ORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI
5
3
4
4
4
5
2
4
3
1
3
5031304-ATOMİK SPEKTROSKOPİ I
4
4
4
3
4
2
3
3
2
2
4
5041304-ATOMİK SPEKTROSKOPİ 2
4
4
4
3
4
2
2
4
3
2
4
5081304-ANALİTİK KİMYANIN TEORİK TEMELLERI 1
4
2
2
4
1
3
4
3
3
0
2
5091304-İNORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI
5
4
5
5
5
5
3
4
4
1
4
5111304-ORGANİK BOYAR MADDELER
5
4
4
3
5
4
4
1
3
2
5
5131304-FOTO KİMYA
5
5
4
3
3
4
0
3
2
0
4
5141304-ELEKTRO ANALİTİK KİMYA
5
5
4
4
3
4
3
3
3
1
3
5171304-İLERİ ORGANİK KİMYA
4
3
3
3
4
5
4
3
4
1
4
5181304-KİMYASAL BAĞLAR
5
5
5
0
2
2
4
4
4
4
4
5191304-BİYOKİMYASAL KİNETİK
4
4
4
4
4
3
3
4
4
3
4
5211304-İLERİ FİZİKOKİMYA I
5
4
5
4
5
4
5
4
4
3
4
5221304-KROMATOĞRAFİK AYIRMA METOD.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
5231304-HETERO.BİLEŞİK.KİM.
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
5241304-STEROKİMYA 1
5
4
5
4
5
4
5
5
5
3
4
5291304-MOLEKÜLER ORBITAL TEORISI
5
3
5
4
5
3
5
4
5
3
4
5301304-KOLLOİD KİMYASI
4
4
4
4
4
4
3
3
4
1
4
5311304-NOKTA GRUPLARI
5
5
5
0
2
2
4
4
4
4
4
5351304-POLİMER TEKNOLOJİSİ
4
4
4
2
4
4
0
4
3
1
4
5371304-ÖZEL ANALİZ METODLARI
4
4
5
3
3
4
3
2
4
0
3
5381304-BİYOMEDİKAL MATERYALLER
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
4
5401304-BİLEŞİKLERİN MANYETİK ÖZELLİKLERİ
4
5
5
3
4
3
2
3
5
4
3
5441304-ANALİZDE METOD SEÇİMİ
5
4
5
5
4
4
4
5
4
4
4
5451304-KARBONHİD. VE LİPİT METABOLİZMASI
5
3
4
4
4
3
5
3
5
2
5
5461304-VOLTAMETRİK ANAL. MET.
4
4
4
3
4
4
0
3
2
0
4
5521304-BİYOKİMYADA ÖZEL KONULAR
4
5
3
5
5
4
5
5
4
3
5
5531304-STEREOKİMYA II
5
4
4
5
4
3
3
5
3
4
4
5541304-AZOTLU BİLEŞİKLERİN METABOLİZMASI
4
4
3
3
4
4
0
4
2
0
3
5551304-ANALİTİK KİMYANIN TEORİK TEMELLERİ 2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
4
5561304-ELEKTRO ORGANIK KİMYA
3
4
4
4
3
4
3
4
4
1
4
5581304-ORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER
4
4
4
0
2
4
5
4
2
0
4
5591304-ENZİMOLOJİ
4
4
4
4
4
4
4
4
3
1
3
5601304-POLİMERİK MALZEMELERİN KARAKTERİZASYONU I
5
4
3
4
4
4
4
3
3
4
2
5661304-İLERİ İNORGANİK KİMYA II
4
5
4
5
4
5
4
4
4
4
5
5681304-SENTETİK MEMBRANLAR
5
5
5
5
5
4
3
4
4
4
4
5741304-İLETKEN POLİMERLER
4
4
4
2
3
3
2
4
3
1
3
5781304-POLİMERİK MALZEMELERİN KARAKTERİZASYONU II
5
5
4
4
4
4
3
4
5
4
5
5891304-ELEMENTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
5961304-İLERİ ÇEVRE KİMYASI
5
5
5
4
4
5
1
4
4
4
5
5971304-BİYOSENSÖRLER
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5980004-YÜKSEK LİSANS SEMİNER
5
4
5
4
5
5
2
3
5
3
3
6051304-ORGANİK POLAROGRAFİ
5
4
5
5
5
4
4
4
4
3
4
6121304-KURAMSAL KİMYA
3
3
3
4
4
3
4
3
4
2
3
6500296-KOORDİNASYON KİMYASI
4
5
4
2
4
4
1
4
5
3
3
8010402-YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
5
5
5
5
4
5
4
3
4
3
5
İlişkili ders sayısı / 47 4747474447474347474147
İlişki ağırlığı 211196199172188183154176178111184
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir