GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Emine ORHANER

AKTS Koordinatörü: AKTS Koordinatörü: Prof.Dr. Sezer Korkmaz