GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Profili
İlk dönem temel olarak Mikro ve Makro İktisat alanındaki kuramsal bilgiler orta/ileri düzeyde aktarılmakta, bunun yanı sıra, Büyüme Teorileri, Uluslararası İktisat Teorisi ve İktisadi Düşünceler Tarihi dersleri seçimlik nitelikte verilmekte ve kantitatif analiz için de Ekonometri yer almaktadır. İkinci dönem ise, Mikro İktisat II’nin yanı sıra Seminer de zorunlu olup, burada, Türkiye Ekonomisi’ne ilişkin araştırmalarla tez yazımına ön hazırlık amaçlanmaktadır.