GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1830001-Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerileri 
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
2
5
4
4
3
5
1830006-Az Görenlerin İşlevsel Görme Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Ölçümlenmesi
0
2
5
4
3
3
2
5
3
3
1830111 -Öğretimin Desenlenmesi (Z)
5
4
5
3
5
5
4
5
5
5
4
3
2
5
4
5
3
5
1830202 -Tek Denekli Deneysel Desenler (Z)
2
1
1
0
1
3
2
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
1830215 -Görme Engellilerde Sosyal Beceri Eğitimi
3
3
1
2
3
3
3
5
4
4
1830216 -Uygulamalı Davranış Analizi (Z)
3
1
3
2
3
4
3
4
3
3
1830222 -Görme ve Ek Engelli Öğrenciler İçin Öğrenim Desenlenmesi
0
5
2
4
5
3
3
5
5
5
4
4
5
4
2
5
5
5
1830223-Görme Engellilerde Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi(A.E)
4
4
1
0
3
4
4
5
5
3
3
4
5
4
3
4
4
5
1830224-Özel Eğitiminde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri (A.E.)
5
4
2
5
4
5
5
5
4
5
4
4
4
5
3
5
5
5
İlişkili ders sayısı / 9 799799999966666666
İlişki ağırlığı 272825243235314439372423222720262328
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir