GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1830006-Az Görenlerin İşlevsel Görme Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Ölçümlenmesi
0
2
5
4
3
3
2
5
3
3
1830113 -Aile Eğitimi ve Desteği
2
1
0
3
5
2
4
5
4
4
1830202 -Tek Denekli Deneysel Desenler (Z)
0
0
0
0
0
3
3
5
5
4
1830215 -Görme Engellilerde Sosyal Beceri Eğitimi
3
3
1
2
3
3
3
5
4
4
1830217 -Yönetim ve Bağımsız Hareket Becerileri
5
4
3
5
5
5
5
5
4
5
1830222 -Görme ve Ek Engelli Öğrenciler İçin Öğrenim Desenlenmesi
0
5
2
4
5
3
3
5
5
5
1830223-Görme Engellilerde Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi(A.E)
4
4
1
0
3
4
4
5
5
3
1830224-Özel Eğitiminde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri (A.E.)
5
4
2
5
4
5
5
5
4
5
İlişkili ders sayısı / 8 5766788888
İlişki ağırlığı 19231423282829403433
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir