GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Ölçme ve değerlendirme alanına ait temel kavramları bilir.
- Ölçme aracı geliştirmeye temel olan test kuramlarını tanır.
- Bilimsel araştırma sürecinde gözetilecek etik standartları bilir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Ölçme araçlarını, yapısına ve kullanılış amacına uygun olarak geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık gibi psikometrik özelliklerine dikkat ederek geliştirir.
- Ölçme araçlarının psikometrik nitelikleri ile ölçme aracı geliştirmeye temel olan test kuramları arasında ilişki kurar.
- Test geliştirme ve uyarlama aşamalarını izleyerek test geliştirir.
- Test geliştirme ve uyarlama süreci ile ilgili amaca uygun istatistiksel teknikleri kullanır.
- Projelerde alanıyla ilgili çalışmaları yerine getirir.
- Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygular.Projelerde alanıyla ilgili çalışmaları yerine getirir.
- Proje önerileri sunar ve tamamlanan projeleri raporlaştırır.
- Araştırma problemine uygun bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini seçer.
- Nicel araştırma verilerinin çözümlenmesinde yararlanılan yazılımları kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Psikometrik nitelikleri bakımından amaca uygun ölçme aracını seçer.
- Test geliştirme ve bilimsel araştırma sürecini etik standartlara uygunluğu açısından değerlendirir.
- Ölçme araçlarının yapısına ve kullanılış amacına uygun psikometrik nitelikleri saptamada kullanılabilecek yöntemi/yaklaşımı değerlendirir.
- Ölçme araçlarına ilişkin uyarlama süreçlerinin güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirir.
- Alanda yapılmış araştırmaları bilimsel yöntemin ölçütlerine göre değerlendirir.
- Nicel araştırma verilerinin (tek değişkenli, çok değişkenli) çözümlenmesinde kullanılan yazılım çıktılarını yorumlar.
- Bilişim ve iletişim teknolojileri alandaki kuramsal ve uygulamaları çalışmalarda belirli bir düzeyde kullanır.
- Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini ve sistemleri içerisindeki ölçme ve değerlendirme uygulamalarını eleştirel bakış açısı ile analiz eder.
Öğrenme Yetkinliği
- Psikometrik nitelikleri bakımından amaca uygun ölçme aracını seçer.
- Test geliştirme ve bilimsel araştırma sürecini etik standartlara uygunluğu açısından değerlendirir.
- Ölçme araçlarının yapısına ve kullanılış amacına uygun psikometrik nitelikleri saptamada kullanılabilecek yöntemi/yaklaşımı değerlendirir.
- Ölçme araçlarına ilişkin uyarlama süreçlerinin güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirir.
- Alanda yapılmış araştırmaları bilimsel yöntemin ölçütlerine göre değerlendirir.
- Nicel araştırma verilerinin (tek değişkenli, çok değişkenli) çözümlenmesinde kullanılan yazılım çıktılarını yorumlar.
- Bilişim ve iletişim teknolojileri alandaki kuramsal ve uygulamaları çalışmalarda belirli bir düzeyde kullanır.
- Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini ve sistemleri içerisindeki ölçme ve değerlendirme uygulamalarını eleştirel bakış açısı ile analiz eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Psikometrik nitelikleri bakımından amaca uygun ölçme aracını seçer.
- Test geliştirme ve bilimsel araştırma sürecini etik standartlara uygunluğu açısından değerlendirir.
- Ölçme araçlarının yapısına ve kullanılış amacına uygun psikometrik nitelikleri saptamada kullanılabilecek yöntemi/yaklaşımı değerlendirir.
- Ölçme araçlarına ilişkin uyarlama süreçlerinin güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirir.
- Alanda yapılmış araştırmaları bilimsel yöntemin ölçütlerine göre değerlendirir.
- Nicel araştırma verilerinin (tek değişkenli, çok değişkenli) çözümlenmesinde kullanılan yazılım çıktılarını yorumlar.
- Bilişim ve iletişim teknolojileri alandaki kuramsal ve uygulamaları çalışmalarda belirli bir düzeyde kullanır.
- Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini ve sistemleri içerisindeki ölçme ve değerlendirme uygulamalarını eleştirel bakış açısı ile analiz eder.
Alana Özgü Yetkinlik
- Psikometrik nitelikleri bakımından amaca uygun ölçme aracını seçer.
- Test geliştirme ve bilimsel araştırma sürecini etik standartlara uygunluğu açısından değerlendirir.
- Ölçme araçlarının yapısına ve kullanılış amacına uygun psikometrik nitelikleri saptamada kullanılabilecek yöntemi/yaklaşımı değerlendirir.
- Ölçme araçlarına ilişkin uyarlama süreçlerinin güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirir.
- Alanda yapılmış araştırmaları bilimsel yöntemin ölçütlerine göre değerlendirir.
- Nicel araştırma verilerinin (tek değişkenli, çok değişkenli) çözümlenmesinde kullanılan yazılım çıktılarını yorumlar.
- Bilişim ve iletişim teknolojileri alandaki kuramsal ve uygulamaları çalışmalarda belirli bir düzeyde kullanır.
- Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini ve sistemleri içerisindeki ölçme ve değerlendirme uygulamalarını eleştirel bakış açısı ile analiz eder.