GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme tezli yüksek lisans programı, öğrencilerin eğitim bilimleri alanı ile ilgilibilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmeyi, çalışma alanlarındaki kuramları,modelleri ve araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerinikazandırmayı amaçlamaktadır.