GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı; 60 kredi değerinden azolmamak koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiğikonularını içeren bir ders ve seminer dersi dâhil en az sekiz ders, tezhazırlık ve tez çalışması dersleri ile birlikte en az 120 krediden oluşur.