GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1540001-Türk Dili Eğitiminin Tarihçesi
5
5
3
5
5
5
4
4
5
5
1540003-Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
1540004-Eski Türk Edebiyatında Nesir
5
5
4
5
5
4
4
5
5
5
1540005-Eski Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
1540006-Eski Türk Edebiyatının Kaynakları
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1540007-Edebiyat Teorileri ve İncelemeleri
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1540008-Fikir Akımları
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
1540009-Modernizm ve Edebiyat
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
1540010-Edebiyat Araştırmalarında Metin Seçimi ve Kullanımı
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1540011- Anlatımda Bilişsel Bilgi ve Beyin Dil Bilimi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1540012- Anlatımda Bilişsel Bilgi ve Beyin Dil Bilimi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1540013- Eski Türkçe
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
1540014- Söz Dizimi
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
1540015- Türk Gramerinde Yaklaşım Sorunları
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
1540016-Çağdaş Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
1540017- Âşık Edebiyatı İcra Ortam ve Yöntemleri
5
5
4
5
4
5
5
4
4
5
1540018- Âşık Edebiyatı İncelemeleri
5
5
4
5
4
5
5
4
5
5
1540019- Geleneksel Türk Tiyatrosu
5
5
4
5
4
5
5
4
5
5
1540020- Türk Halk Bilimi Araştırma Yöntemleri
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
1540021- Türk Halk Edebiyatı Şiir Bilgisi
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
1540022- Türk Halk Edebiyatının Kaynakları
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
1540023- Türk Halk Şiiri ve İncelemeleri
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
1540024- Türk Tasavvuf Edebiyatı İncelemeleri
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
1540025-Türk Dünyası Destan Geleneği
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
TDEÖ-254(YL)-Seminer
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
İlişkili ders sayısı / 25 25252525252525252525
İlişki ağırlığı 125125111124119124122110124125
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir