GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Fizik kavramları ve kavramlar arası ilişkileri geliştirir.
- Fizik alanındaki kanun ve teoriler ile ilgili sahip olduğu bilgileri derinleştirir.
- Fizik eğitimi ile ilgili sahip olduğu bilgileri geliştirir.
- Fizik eğitimi ile ilgili problemlere nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanarak çözüm önerileri sunar.
- Fizik eğitimi ile ilgili bir problemi ve sonuçları değerlendirir.
- Yapacağı araştırmalarda, öngörmediği zorluklarla karşılaştığında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve çözüm üretir.
- Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
- Fizik eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını geliştirir.
- Fizik ve fizik eğitimiyle ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Fizik eğitimi ile ilgili problemlere nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanarak çözüm önerileri sunar.
- Fizik eğitimi ile ilgili bir problemi ve sonuçları değerlendirir.
- Yapacağı araştırmalarda, öngörmediği zorluklarla karşılaştığında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve çözüm üretir.
- Fizik eğitimi ile ilgili çalışma gruplarına ve projelere etkin olarak katılır.
- Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
- Fizik eğitimi ile ilgili gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde ortaya koyar.
- Fizik eğitimi ile ilgili çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
- Fizik eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını geliştirir.
- Fizik ve fizik eğitimiyle ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Fizik eğitimi ile ilgili problemlere nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanarak çözüm önerileri sunar.
- Çalıştığı konularla ilgili literatürü etkin bir şekilde kullanır.
- Fizik eğitimi ile ilgili bir problemi ve sonuçları değerlendirir.
- Yapacağı araştırmalarda, öngörmediği zorluklarla karşılaştığında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve çözüm üretir.
- Fizik eğitimi ile ilgili çalışma gruplarına ve projelere etkin olarak katılır.
- Fizik ve fizik eğitimiyle ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
Öğrenme Yetkinliği
- Fizik eğitimi ile ilgili problemlere nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanarak çözüm önerileri sunar.
- Çalıştığı konularla ilgili literatürü etkin bir şekilde kullanır.
- Fizik eğitimi ile ilgili bir problemi ve sonuçları değerlendirir.
- Yapacağı araştırmalarda, öngörmediği zorluklarla karşılaştığında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve çözüm üretir.
- Fizik eğitimi ile ilgili çalışma gruplarına ve projelere etkin olarak katılır.
- Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
- Fizik eğitimi ile ilgili gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde ortaya koyar.
- Fizik eğitimi ile ilgili çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
- Fizik eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını geliştirir.
- Fizik ve fizik eğitimiyle ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Fizik eğitimi ile ilgili çalışma gruplarına ve projelere etkin olarak katılır.
- Fizik eğitimi ile ilgili gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde ortaya koyar.
- Fizik eğitimi ile ilgili çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
- Fizik eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını geliştirir.
Alana Özgü Yetkinlik
- Fizik kavramları ve kavramlar arası ilişkileri geliştirir.
- Fizik alanındaki kanun ve teoriler ile ilgili sahip olduğu bilgileri derinleştirir.
- Fizik eğitimi ile ilgili sahip olduğu bilgileri geliştirir.
- Fizik eğitimi ile ilgili problemlere nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanarak çözüm önerileri sunar.
- Fizik eğitimi ile ilgili bir problemi ve sonuçları değerlendirir.
- Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
- Fizik eğitimi ile ilgili gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde ortaya koyar.
- Fizik eğitimi ile ilgili çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
- Fizik eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını geliştirir.
- Fizik ve fizik eğitimiyle ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.