GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Öğrenciler, çalışmaları doğrultusunda alan, alan eğitimi ve eğitim dersleri alabilirler. Derslerini tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçer. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta bu notun en az 70, harf başarı notunun CC, olması gerekir. Mezuniyet için genel not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması gerekir. (Ayrıntılı bilgi için bkz. http://egtbil.gazi.edu.tr/posts/view/title/30.05.2012-tarihli-yonetmelik-16336)