GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğrencilerin son üç yılda aldıkları lisansüstü dersler, öğrencilerin kayıtlı oldukları lisansüstü programlarında geçerli sayılabilir. Ancak bunun için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı gereklidir. Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü dersler kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin not döküm belgesine işlenir. (Ayrıntılı bilgi için bkz. http://egtbil.gazi.edu.tr/posts/view/title/30.05.2012-tarihli-yonetmelik-16336)