GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1420001 -Fen Bilimleri Eğitiminde Yeni Gelişmeler
5
5
5
4
5
4
4
4
4
3
5
3
5
1420002 -Fen Bilimlerinde Araştırma Teknikleri I (Alan Eğitimi)
4
4
4
5
5
4
5
4
4
4
3
4
4
1420005 -Radyasyon Fiziği
4
3
0
0
4
4
0
0
3
0
4
0
4
1420007 -Seminer
4
4
5
5
5
5
4
3
4
5
4
4
5
1420015 -Fizik Eğitiminde Model ve Modelleme I
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
3
4
3
1420016 -Fizikte Temel Kavramlar I (Alan Bilgisi)
5
5
4
3
5
3
4
3
3
2
3
3
4
1420018 -Fizikte Temel Kavramlar II (Alan Bilgisi)
5
5
4
3
5
3
3
3
3
3
4
4
5
1420020 -Fizik Eğitiminde Kavram Yanılgıları
4
5
5
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
1420021 -Fizikte Seçme Konular
4
5
3
3
3
4
3
4
4
4
3
4
4
1420022 -Üstün Yeteneklilerde Fizik Öğretimi
0
0
4
0
5
3
3
1
4
4
3
2
4
1420023 -Nükleer Enerji Teknolojileri
4
3
0
0
4
4
0
0
3
0
4
0
4
1420024 -Fizik Eğitiminde Test Geliştirme
1
1
4
4
5
3
2
4
3
4
2
1
3
1420025-İstatiksel Veri Analizi
3
3
5
5
3
2
5
3
5
4
2
3
3
4420003 -Fizik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar (A.E)
4
4
5
5
4
5
4
4
4
5
5
4
4
4420004-İleri Elektronik (Alan Bilgisi)
5
5
5
3
5
3
3
1
4
4
4
4
5
4420005-İleri Kuantum Fiziği(Alan Bilgisi)
4
5
2
0
5
1
3
0
0
0
0
0
1
4420006-Akışkanlar Mekaniği (Alan Bilgisi)
4
4
3
4
3
3
3
2
3
3
3
3
4
4420007-Fizik Eğitiminde Literatür I (A.E)
3
3
5
5
5
5
3
5
5
5
3
5
5
4420008-Fizik Eğitiminde Literatür II (A.E.)
3
3
5
5
5
5
3
5
5
5
3
5
5
4420009-Fizik Eğitiminde Temel Kavramların Öğretimi
5
5
5
5
5
4
3
5
4
3
3
3
4
4420010-Fizik Eğitiminde Araştırma Teknikleri ve Temel İstatistiksel Yöntemler - I
4
4
4
5
3
3
4
3
4
3
3
3
3
4420011-Fizik Eğitiminde Akademik Yazım ve Yayınlama Metodolojisi
4
4
4
3
5
4
4
2
4
4
4
3
4
4420810-UZMANLIK ALAN DERSİ
2
2
5
4
5
3
5
4
5
4
5
3
5
İlişkili ders sayısı / 23 22222119232321202220222023
İlişki ağırlığı 858690791028276668677776892
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir