GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci ders dönemikredisinin, en çok 1/3’ünü lisans öğrenimi sırasında almadığı lisans derslerinden sağlayabilir.Bilimsel hazırlık programı ile ilgili hususlar, Senato tarafından kabul edilen usûl ve esaslara göre yürütülür. 

http://egtbil.gazi.edu.tr/posts/view/title/yonetmelik-163453?siteUri=egtbil