GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7330101-Okuma ve Anlama Öğretimi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7330102-İlköğretimde İnsan Kaynağının Yönetimi
4
5
4
4
5
5
5
4
5
5
5
0
2
5
4
5
5
5
5
7330103-Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Öğretiminde Çağdaş Yönelimler
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
3
4
5
5
5
5
5
5
7330104-İlköğretimde Deneysel Fen Öğretimi ve Yeni Öğrenme Yaklaşımları
5
2
5
3
4
4
2
3
2
4
3
1
1
3
3
2
4
2
2
7330201-Program Geliştirme ve Öğretim
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
1
2
1
4
3
4
5
5
7330202-Bilimsel Araştırma Yöntemleri
3
4
5
5
5
4
4
4
5
5
5
4
4
5
4
4
5
5
5
7330203-Okur-Yazarlık ve Değerlendirme
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
3
3
4
4
5
5
5
5
7330204-Eğitimde Örgütsel Değişme ve Yenileşme
5
4
4
5
5
5
5
4
5
5
4
3
4
5
5
5
5
5
5
7330301-Eğitim Etiği
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
5
4
4
3
7330302-Okuma Yazma Öğretimi ve Teknoloji
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
4
4
5
5
5
7330303-Bitirme Projesi
3
4
3
4
5
5
4
4
3
1
3
0
3
1
1
4
3
3
3
İlişkili ders sayısı / 11 1111111111111111111111911111111111111
İlişki ağırlığı 48464847524946434645462636424247504948
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir