GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki ilgili şartların sağlanması gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programı 60 krediden az olmamak üzere en az on ders ile dönem projesi dâhil 90 krediden oluşur.

http://egtbil.gazi.edu.tr/posts/view/title/yonetmelik-163453?siteUri=egtbil