GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - YÜKSEK LİSANS
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
SEMİNER Zorunlu 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
7330101 Okuma ve Anlama Öğretimi Zorunlu
0+0+3
8
7330102 İlköğretimde İnsan Kaynağının Yönetimi Zorunlu
0+0+3
8
7330103 Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Öğretiminde Çağdaş Yönelimler Zorunlu
0+0+3
8
7330104 İlköğretimde Deneysel Fen Öğretimi ve Yeni Öğrenme Yaklaşımları Zorunlu
0+0+3
8
7330201 Program Geliştirme ve Öğretim Zorunlu
0+0+3
8
7330202 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu
0+0+3
8
7330203 Okur-Yazarlık ve Değerlendirme Zorunlu
0+0+3
8
7330204 Eğitimde Örgütsel Değişme ve Yenileşme Zorunlu
0+0+3
8
7330301 Eğitim Etiği Zorunlu
0+0+3
8
7330302 Okuma Yazma Öğretimi ve Teknoloji Zorunlu
0+0+3
8
7330303 Bitirme Projesi Zorunlu
0+0+3
45