GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler,tezli yüksek lisans programı için ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlıklarınınteklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile Senato tarafından onaylanmışolan usûl ve esaslarda ilgili program için belirlenmiş asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.