GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- ESTT ile ilgili kuramsal temelleri tanır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Eğitim ve toplum ilişkisi, eğitimin toplumsal kalkınmaya etkisi ve toplumsal yapının eğitim sistemine etkisinin farkında olur.
- Çeşitli ülkelerdeki eğitim sistemleri ile Türkiye’deki eğitim sistemini karşılaştırarak analiz eder.
- ESTT alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgilerden, alana yönelik çalışmalarda yararlanır.
- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel becerileri alandaki çalışmalara yansıtır.
- Alana yönelik çalışmaları eleştirel bakış açısı ile değerlendirir.
- Bilişim ve iletişim teknolojilerini alandaki kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda ileri düzeyde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Eğitimin kültürel ve tarihsel sürecini dikkate alarak yeni ve güncel gelişmeleri takip eder.
- ESTT alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgilerden, alana yönelik çalışmalarda yararlanır.
- Alana ilişkin çalışmalarda mevcut sorunların çözümünde uygun bilimsel araştırma sistematiğinden yararlanır.
- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
- Alanda etik kuralları dikkate alarak, çalışmalarına yansıtır.
Öğrenme Yetkinliği
- ESTT ile ilgili kuramsal temelleri tanır.
- Eğitimin bireye ve topluma yansımaları ve getirdiği yenilikleri tartışır.
- Felsefi akımların eğitim sistemine yansımalarını değerlendirir.
- Çeşitli ülkelerdeki eğitim sistemleri ile Türkiye’deki eğitim sistemini karşılaştırarak analiz eder.
- Dinamik bir alan olan eğitimin etkilendiği temel disiplinlerle ilişkisini kurarak farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri alanında kazandığı bilgilerle bütünleştirir.
- Alana ilişkin çalışmalarda mevcut sorunların çözümünde uygun bilimsel araştırma sistematiğinden yararlanır.
- ESTT alanına ilişkin eğitim politikaları ve reformlar üzerinde durarak, alternatif ve öneriler yansıtan yeni çalışmalar tasarlar.
- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel becerileri alandaki çalışmalara yansıtır.
- Yabancı bir dili bilimsel düzeyde yapılan araştırma ve çalışmalarda etkin bir biçimde kullanır.
- Bilişim ve iletişim teknolojilerini alandaki kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda ileri düzeyde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Eğitimin bireye ve topluma yansımaları ve getirdiği yenilikleri tartışır.
- Yabancı bir dili bilimsel düzeyde yapılan araştırma ve çalışmalarda etkin bir biçimde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
- Eğitimin kültürel ve tarihsel sürecini dikkate alarak yeni ve güncel gelişmeleri takip eder.
- Felsefi akımların eğitim sistemine yansımalarını değerlendirir.
- Dinamik bir alan olan eğitimin etkilendiği temel disiplinlerle ilişkisini kurarak farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri alanında kazandığı bilgilerle bütünleştirir.
- ESTT alanına ilişkin eğitim politikaları ve reformlar üzerinde durarak, alternatif ve öneriler yansıtan yeni çalışmalar tasarlar.
- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
- Alana yönelik çalışmaları eleştirel bakış açısı ile değerlendirir.