GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili

Eğitimin Sosyal ve Tarihi temelleri programı öğrencilerin; eğitim felsefesi, eğitim tarihi, eğitim sosyolojisi ve eğitimin interdisipliner temelleri hakkında bilgi sahibi olmalarını hedefler.Bu çerçevede, eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri tezli yüksek lisans programının genel amacı, bu alanda tarihsel süreçte eğitimdeki gelişmeleri, eğitimin toplumsal sorunlarını, yeni ve güncel çalışmaları takip etmek, alana katkı sağlamak ve bu alanın gerektirdiği bilimsel düşünme beceri ve bakış açılarını geliştirmek, zenginleştirmektir. Ayrıca çağın gerektirdiği eğitim sorunlarının çözümünde ve özellikle tarihsel ve sosyal bir bakış açısıyla eğitim-öğretim programları ile ilgili düzenlemelere katkıda bulunacak uzman yetiştirmektir.