GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1140004-Milli Eğitim Programlarında Milli Kimlik Profili
4
5
5
5
0
0
0
4
5
0
5
4
3
4
4
4
1140102 -Türk Eğitiminin Sosyal Problemleri (Z)
3
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
3
3
3
3
1140104 -Sosyal İçerikli Ders Metinlerinin Analizi
3
3
4
4
4
4
4
5
4
4
4
5
3
5
3
4
1140112 -Öğrenme-Öğretme Yöntemleri
4
4
4
3
3
2
2
4
3
3
4
3
1
4
2
3
1140115 -Küreselleşme ve Eğitim
4
5
5
4
3
4
4
4
4
5
4
4
4
4
3
4
1140208 -Türk Düşünürlerinde Eğitim ve Kültür
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
1140209 -Türk Milli Eğitim Sisteminde Gelişmeler, Sorunlar ve Eğilimler
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
2
4
4
3
1140218-Türkiyede Öğretmen Yetiştirme ve Sorunları
4
3
4
4
3
4
2
4
4
4
5
4
4
4
3
5
1140915-Sosyalleşme ve İdeal İnsanlar
4
5
5
4
3
4
2
1
1
3
4
1
1
4
1
3
ESTT-14(YL)-Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
0
0
0
0
0
1
0
3
4
3
0
3
0
2
0
4
İlişkili ders sayısı / 10 999989810109910910910
İlişki ağırlığı 36394138293126363634383525382738
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir