GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu alanda yüksek lisans mezunu olanlar,  ALES sınavından geçerli not almaları ve yönetmelikte belirtilen düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora eğitimi alabilmektedir. Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Bilim Dalı doktora programı bulunmamaktadır.