GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları

Adli Bilişim programı sonrasında öğrenciler;

  • Bilişim alanında ortaya çıkan hukuki sorunlar ve konular ile ilgili olarak bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim çalışmaları yapma,
  • Veri bankası oluşturma, dokümantasyon ve arşivleme faaliyetinde bulunma,
  • Adli bilişim uygulamaları konusunda teorik ve uygulamalı faaliyet gösterme,
  • Bilişim ve hukuk ile ilgili konularda özel ve kamu kuruluşları ile birlikte faaliyet gösterme, ilgili kuruluşlara yardımcı olma vb. özellikler kazanma  .