GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Profili

2013 yılında Bilişim Enstitüsü bünyesinde açılan Adli Bilişim Anabilim Dalında çeşitli fakültelerden çok sayıda öğretim elemanı ders vermektedir. Programın amacı; öğrencilerin alanın hitap ettiği çeşitli disiplinlerde lisans düzeyinde edindikleri bilgi ve becerileri akademik boyutta ele almaktır.